Loading...

NIỀM TIN đến từ CÔNG KHAI MINH BẠCH

Người dân đang đóng góp vào ngân sách nhà nước, vì vậy BIẾT và HIỂU về ngân sách nhà nước là vô cùng quan trọng.

CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Bộ ba chỉ số công khai ngân sách OBI, MOBI và POBI cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình công khai minh bạch ngân sách tại Việt Nam. Đây là các công cụ giúp các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và mức độ thực thi Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Kết quả các chỉ số cũng giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại Việt Nam; giúp Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khóa, góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân.

Khảo sát chỉ số công khai ngân sách Việt Nam (OBI)
Khảo sát OBS là khảo sát duy nhất trên thế giới về mức độ công khai minh bạch, sự tham gia của công chúng và giám sát ngân sách. Khảo sát được tiến hành định kỳ 2 năm/lần kể từ năm 2006 tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Khảo sát chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương(MOBI)
Khảo sát MOBI là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương. Khảo sát được thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 2018.
Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI)
Khảo sát POBI là khảo sát độc lập đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách của 63 tỉnh, thành. Khảo sát được thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

NGƯỜI DÂN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mỗi người dân đều đang đóng góp vào ngân sách nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thuế, phí, lệ phí. Chính vì vậy người dân có quyền được biết thông tin về ngân sách; có tiếng nói và nhận phản hồi về thông tin ngân sách; tham gia quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách.

Bộ tài chính công khai Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017

Bộ tài chính công khai Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017

Mới đây (ngày 5/5/2017), bộ Tài chính vừa công khai báo cáo NSNN dành cho công dân năm...

Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân”...

Tiếp tục chuỗi hoạt động về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân, chiều...

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam

Click here to download Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Khuyến nghị công khai ngân sách tỉnh (Dựa trên kết quả khảo sát POBI 2022)

Khuyến nghị công khai ngân sách tỉnh (Dựa trên kết quả khảo sát POBI 2022)

Kể từ khi thực hiện đánh giá lần đầu vào năm 2017, Khảo sát Chỉ số công khai ngân...

Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai Ngân sách địa phương và Hàm ý chính sách”

Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai Ngân sách địa phương và Hàm ý...

Ngày 29/8/2023, Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai Ngân sách địa phương và...

Công bố chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam năm 2021

Công bố chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam năm 2021

Sáng nay, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã tổ chức sự kiện Công...

Công bố kết quả khảo sát công khai ngân sách toàn cầu (OBS) năm 2021

Công bố kết quả khảo sát công khai ngân sách toàn cầu (OBS) năm 2021

Tối 31/5/2022, vào 8:30 giờ EST (19:30 giờ Việt Nam), tại Washington – DC, tổ chức Đối tác Ngân...

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, ngày 22/10/2021, Bộ Tài chính đã công...

ẤN PHẨM MỚI NHẤT

Khuyến nghị công khai ngân sách tỉnh (Dựa trên kết quả khảo sát POBI 2022)

Khuyến nghị công khai ngân sách tỉnh (Dựa trên kết quả khảo sát POBI 2022)

Kể từ khi thực hiện đánh giá lần đầu vào năm 2017, Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (Provincial Open Budget...

BÁO CÁO CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH OBI 2021 CỦA VIỆT NAM

BÁO CÁO CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH OBI 2021 CỦA VIỆT NAM

Khảo sát công khai ngân sách (OBS) là khảo sát quốc tế duy nhất đánh giá độc lập dựa trên bằng chứng, xếp hạng...

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, ngày 22/10/2021, Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo công khai...

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam năm 2020

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam năm 2020

Kết quả chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020 (MOBI 2020) đã công bố vào ngày 16 tháng...

10 câu chuyện đổi thay_2017

10 câu chuyện đổi thay_2017

Hành trình thay đổi của người từ suy nghĩ đến hành động về việc giám sát ngân sách nhà nước. 10 câu chuyện thay...

Đăng ký thông tin