LDXN Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

LUẬT Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

QUỐC HỘI Số: 72/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng…

Nghị định 28/2015/NĐ - CP

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất…

Luật việc làm

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013   LUẬT Việc làm   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban…

Nghị định 105/2014/NĐ - CP

  CHÍNH PHỦ ___ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y…

Nghị định Số: 62/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------- Số: 62/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH PHỦ Căn…

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

ôQUỐC HỘI   Luật số: 46/2014/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ----------****---------- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt…

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

QUỐC HỘI Luật số: 25/2008/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 190/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 190/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỜNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ BỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG…

THÔNG TƯ SỐ 19/2008/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 19/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều cần biết trước khi làm việc tại nước ngoài

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM