LDXN An toàn lao động

An toàn lao động

Theo quy định của pháp luật, vấn đề khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng được tiến hành như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, vấn đề khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng được tiến hành như thế nào? Trả lời: Việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo, bồi thường,…

Doanh nghiệp, cơ quan, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm như thế nào?

Doanh nghiệp, cơ quan, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm như thế nào? Trả lời: Điều 23 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp,…

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động theo hợp đồng lao động với người sử dụng lao động không t

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động theo hợp đồng lao động với người sử dụng…

Pháp luật quy định trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào?

Pháp luật quy định trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào? Trả lời: Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,…

Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì? Tổ chức này có những quyền hạn gì?

Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì? Tổ chức này có những quyền hạn gì? Trả lời: Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM