LDXN Đình công

Đình công

Ở những đơn vị, công ty không được đình công theo danh mục kể trên, khi tập thể người lao động có yêu cầu về quyền, lợi ích thì việc giải quyết sẽ được thực hiện như thế nào?

Ở những đơn vị, công ty không được đình công theo danh mục kể trên, khi tập thể người lao động có yêu cầu về quyền, lợi ích thì việc giải quyết sẽ được thực hiện như thế nào? Trả lời: Việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao…

Pháp luật quy định những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nào không được đình công?

Pháp luật quy định những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nào không được đình công? Trả lời: Thi hành Khoản 1 Điều 220 của Bộ luật lao động, Chính phủ đã ban hành Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công kèm theo Nghị định…

Trong thời gian ngừng đình công, người lao động được nghỉ hay phải đi làm?

Trong thời gian ngừng đình công, người lao động được nghỉ hay phải đi làm? Trả lời: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP thì trong thời gian ngừng đình công theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người lao động phải trở…

Đề nghị cho biết thủ tục ngừng đình công được pháp luật quy định như thế nào?

Đề nghị cho biết thủ tục ngừng đình công được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Thủ tục hoãn đình công được quy định tại Điều 10 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP, như sau: - Khi xét thấy cuộc đình công đang diễn ra trên địa bàn xuất hiện…

Khi lý do để hoãn, ngừng đình công không còn thì người lao động có được tiếp tục đình công không?

Khi lý do để hoãn, ngừng đình công không còn thì người lao động có được tiếp tục đình công không? Trả lời: Khi hết thời hạn hoãn, ngừng đình công hoặc lý do để hoãn, ngừng đình công không còn thì người lao động có quyền tiếp tục đình…

Pháp luật quy định thủ tục hoãn đình công như thế nào?

Pháp luật quy định thủ tục hoãn đình công như thế nào? Trả lời: Thủ tục hoãn đình công được quy định tại Điều 9 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP, như sau: - Khi nhận được quyết định đình công của Ban chấp hành công đoàn, Giám đốc Sở Lao động -…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM